Metatarsalgie: algemeen


Het woord ‘metatarsalgie’ is een samentrekking van de woorden 'metatarsus' (middenvoet) en 'algie' (pijn). De term wordt niet gebruikt voor een diagnose, maar heeft betrekking op midden- of voorvoetpijn in zijn algemeen. Deze pijn kan worden veroorzaakt door een grote variëteit aan onderliggende pathologieën.

Om metatarsalgie effectief te kunnen behandelen, is een accuraat gestelde diagnose van de onderliggende aandoening noodzakelijk. Omdat veel oorzaken van voorvoetpijn in de weke delen liggen, zijn röntgenfoto’s over het algemeen niet het aangewezen hulpmiddel. Het stellen van een juiste diagnose is vooral afhankelijk van de anamnese en het fysieke onderzoek.

Oorzaken
De oorzaken van metatarsalgie kunnen worden verdeeld in twee groepen, naar anatomische ligging: 

 • Articulair: de oorzaak van de pijn ligt in een gewricht. Veelvoorkomende aandoeningen zijn capsulitis, kapselbeschadigingen, synovitis, artrose, artritis en avasculaire necrose van een caput metatarsale (de ziekte van Freiberg).
 • Extra-articulair: de oorzaak van de pijn ligt niet in een gewricht. Veelvoorkomende extra-articulaire aandoeningen zijn tenosynovitis van een flexor, interdigitale neuroma en metatarsale stressfracturen.

Onderzoek
Het is belangrijk om voor een diagnose onderzoek te doen naar de ontstaansgeschiedenis. Analyseer daarnaast het type pijn, de exacte plaats van de pijn, of de pijn uitstraalt, en specifiek verergerende factoren van de pijn. Onderzoek of er zwelling is geweest, zo ja, in welke mate en waar. Vraag of de pijn constant is, of dat er sprake is van een variërende pijn. Bij een stapsgewijs onderzoek van de betrokken straal moet u in ieder geval:

 • de teen en de voorvoet inspecteren op standsafwijkingen en zwelling;
 • het MTP gewricht op het dorsale en het plantaire aspect palperen;
 • de lange flexorpees proximaal en distaal van het gewricht palperen;
 • dorsaal de nek en de schacht van de betrokken metatarsale(n) palperen;
 • het transversaal ligament en de distale intermetatarsale ruimte palperen;
 • de teentranslatietest uitvoeren om instabiliteit van het betrokken gewricht te kunnen ontdekken.

Let bij het onderzoek, vooral tijdens het palperen, op gevoeligheid en afwijkingen van benige of weke delen.

Bron: stichting Loop

 • Copyright © 2011 Aerts Podologie
 • Alle rechten voorbehouden
 •  
 •